Informatie over de SPAM wetgeving.


Legitiem gebruik maken van Nieuwsflits.NU houdt in het verzenden van uw digitale nieuwsbrieven, uitnodigingen, persberichten en andere e-mailcampagnes die geregistreerde (opt-in) klanten of leden informeren. Nieuwsflits.NU werkt niet mee aan het verspreiden van SPAM wat gedefinieerd wordt als het verzenden van bulkmail zonder toestemming van de ontvanger. Met andere woorden, als er informatie wordt verstuurd aan personen die niet duidelijk aangegeven hebben informatie te willen ontvangen kan dit aangemerkt worden als SPAM. 
  
Nieuwsflits.NU monitoort alle maillijsten die ge├»mporteerd worden.Tevens monitoren wij alle e-mails die verzonden worden naar grote maillijsten. Als we een gebruiker verdenken van het sturen van SPAM reserveren we het recht om dit te staken. Daarmee wordt dan tevens het abonnement stopgezet.

Wat u kunt doen om niet als spam gezien te worden?

 

  • Koop geen maillijsten
  • Zend geen mailings naar discussie groepen
  • Ben er zeker van dat het onderwerp niet misleidend is en past bij het onderwerp van de mailing
  • Zorg dat uw lijst 100% bevestigd opt-in is.
  • Houd de gegevens bij hoe u aan de mailadressen komt

Nieuwsflits.NU kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verzenden van SPAM berichten.